Àmbits d'actuació

PER UN ESTAT DEL BENESTAR DES DE LA INTEGRACIÓ INTERREGIONAL

Defensar els nostres senyals d’identitat (una Espanya integradora, una joventut creativa, una governabilitat solidària i democràtica, la igualtat d’oportunitats i el coneixement com a font d’enriquiment individual i col·lectiu, en la defensa dels febles) no poden constituir idees trasnuitades, sinó la bandera que guiï a una societat a les seves majors cotes de progrés.

GOVERNABILITAT

SOLIDARITAT I DEMOCRÀCIA

ESPANYA

SUMEIXI DE COMUNITATS

JOVENTUT

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS

CONEIXEMENT I CULTURA

VERACITAT I RIGOR

PARO I EMPRO

CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

IGUALTAT

DE GÈNERE I OPORTUNITATS