Manifest

PER LA SOLIDARITAT I EL PROGRÉS

Som un grup de professionals, procedents d’àmbits molt variats que pretenem conscienciar a la societat i implementar accions sobre les grans qüestions d’Estat (Pensions, Educació, Igualtat social, etc.), amb voluntat de prendre força i arribar als nostres representants polítics, perquè ens escoltin. Com a moviment social transversal i d’identitat integradora, volem una Espanya unida i solidària amb valors renovats i l’esperit de concòrdia com a eix principal de la Transició i s’adapti a la nova realitat social, cultural, econòmica i, també, política.

Busquem pactes d’Estat estables en matèries d’Educació, política sanitària, igual per a tots, sense estar sotmesos al albur del govern de torn. Un sistema que garanteixi la defensa del nostre “Estat del Benestar”. Una ocupació sostenible, que compti amb els millenials, i sobretot, amb la igualtat d’oportunitats per raó de gènere; són polítiques totes elles que han d’estar allunyades de l’oportunisme electoralista.

Una justícia moderna, amb mitjans econòmics que permeti una veritable tutela judicial al ciutadà. FÒRUM ESPANYA PER Al PROGRÉS I LA SOLIDARITAT té l’objectiu de connectar amb la societat civil, a través de les entitats, associacions, persones físiques i jurídiques que la representen en honor de vetllar pels interessos i realçar la veu popular en les instàncies de decisió governamentals i/o social.

FÒRUM ESPANYA I SOLIDARITAT pren com a fonts identitàries de la seva formació els valors de solidaritat en les seves diferents configuracions:

 

Reflexió econòmica i social

Reflexionar sobre l’actual realitat econòmica i social d’Espanya, des del pluralisme, la solidaritat i la tolerància entre comunitats autònomes amb valors comuns per a tots: l’educació com a motor de sostenibilitat, la justícia, la transparència, la igualtat social i de gènere, i la cerca d’un desenvolupament sostenible.

 

Seguretat Jurídica

Potenciar els principis i els valors que avalen la seguretat jurídica de l’Estat Español, en el seu context comunitari i internacional, frenant la fractura social produïda pels efectes de la crisi econòmica, especialment dels més joves.

 

Espanya i Europa

Fomentar els valors democràtics i solidaris en el context de les grans transformacions polítiques que afronten Espanya i la Unió Europea.

 

Enteniment entre CCAA

Renovar el marc de competències de les CCAA, des de la solidaritat i l’enteniment interregional.

 

Independència de pensament

Impulsar, des del rigor i la independència de pensament, estudis que avalin aquests valors en honor d’una reforma del finançament autonòmic.

Rescatar el sentit i els avantatges del terme “consens”

que ha estat la font inspiradora de la nostra Constitució i dels grans avanços assolits sota la seva empara.

 

Recuperar la cohesió social i cultural

entre els ciutadans de les diferents Comunitats, de manera que els valors essencials defensats en la Constitució estiguin reflectits en el desenvolupament de l’educació i de la cultura de tots els ciutadans.

 

Re instaurar els valors de la solidaritat entre les Comunitats

que pansa per reprendre l’Estat del Benestar com a referència primordial per aconseguir pactes bàsics en matèries d’ordre social i col·lectiu prioritàries: l’educació, l’atur, les pensions, les ajudes a les situacions de desigualtat, la lluita contra la violència de gènere, la integració dels joves al mercat laboral, el desenvolupament demogràfic i la sanitat pública.

 

Promoure el pensament i debat sosegat

sobre els grans reptes de la societat espanyola des de l’orgull de pertinença a un país modern i democràtic com Espanya, i la diversitat que proporciona una cultura mil·lenària integrada en un context europeu comú.