Benvinguts a l'Associació

Un ampli grup de professionals procedents dels diferents àmbits de la vida social: universitat, mitjans de comunicació, professions lliures, empresa, etc. ha expressat la seva coincidència d’objectius, tots ells basats en un front comú: la solidaritat com a font d’enteniment i trobada que vol contribuir a millorar Espanya.

La trasformación política, econòmica i social que va suposar la Transició ens va portar a conèixer les majors cotes de prosperitat i democràcia de la nostra història. La arrolladora crisi econòmica i, principalment, de valors que va esdevenir als primers anys del començament d’aquest segle, la irrupció dels nous moviments socials estan representant el principal eix de conscienciació i, en la seva actuació, de coordinació amb les forces polítiques com a motor impulsor del canvi social.

En aquest àmbit, proposem recuperar el concepte Solidaritat que va caracteritzar aquests difícils anys de superació d’ideologies. Sota aquest principi compartit, com així resa en el nostre manifest, es necessita i requereix d’una reinstauració de la solidaritat com a referent en tots els àmbits de la vida social (Família, Empresa, Municipi, Comunitat Autònoma, Espanya i Europa), que passa per constituir-se en ens integrant i transversal del projecte comú que es diu “Espanya”.

Solidaritat amb un Projecte d’Espanya de Futur“, que se sosté sobre quatre valors fonamentals: “la dignitat, la llibertat, la democràcia i l’Estat de dret”.

Solament des de l’acceptació i lleialtat a Espanya, a la seva Constitució, com a font integradora de tots els que compartim aquest projecte comú, cadascun des de la seva procedència i sentiment identitari, podrem escometre els grans reptes, els veritables problemes actuals dels seus ciutadans (joventut i millennials, educació, sistema de pensions, ocupació i desenvolupament demogràfic, igualtat d’oportunitats i de gènere, la inclusió social,…), tot això dins del context europeu i internacional en què s’emmarca.

En aquest sentit, aportem una iniciativa transversal –no vinculada a cap grup polític– per guanyar l’espai públic, recaptar les idees dels seus ciutadans i canalitzar-les sota el respecte i la concòrdia com a elements impulsadores del progrés econòmic, social i cultural, forces imprescindibles per a la construcció d’una societat en moviment permanent, oberta i tolerant, que adopti el diàleg social com a font d’enteniment.

En definitiva, es tracta d’entendre que la unitat d’Espanya és compatible amb el respecte a la diversitat de les seves diferents cultures, de la seva riquesa històrica i lingüística com a vehicles d’enteniment enriquidor, fet i fet, de la necessitat de canalitzar les opinions i reflexions dels quals pensen diferent, dins d’un marc normatiu comú proporcionat pel nostre Estat de dret i la Constitució.

La vorágine dels temps, la velocitat del canvi social difícilment podrà fer possible la consecució d’aquests objectius si no establim llits complementaris als d’una política partidista i temporal, per essència fèrria al canvi; en això, que l’acció i el moviment social constitueixin veritables esperons per a la resolució dels problemes que ens afecten com a ciutadans.

En aquest sentit, Fòrum Espanya vol ser un canal de comunicació amb tots aquells que combreguin amb aquests principis. Ningú és propietari de les nostres idees, més enllà del vot il·lusionat i eventual que atorguem als nostres polítics, per la qual cosa precisem del teu suport convençut per recuperar l’espai públic i progressar en valors universals.

La metodologia de Fòrum Espanya consisteix en la promoció del pensament crític com a generador de la solidaritat que propugnem, a través d’activitats (fòrums, trobades, mobilitzacions, …) dirigides a aquesta fi.

Des d’aquesta plataforma de pensament crític, us fem una crida a participar en aquest projecte d’integració en la defensa dels valors que ens uneixen.

Salvador Sánchez-Terán
President Fòrum Espanya per al Progrés i la Solidaritat

mariano gomá

Moviment ciutadà per la SOLIDARITAT I EL PROGRÉS

Fòrum Espanya de la Solidaritat i del Progrés neix d’una iniciativa ciutadana compromesa en la recuperació dels valors que van inspirar la Transició. Promovem un diàleg rigorós des de la generositat i transversalitat de les diferents ideologies i l’acceptació d’Espanya com a valor comú en la conformació d’un Estat de Benestar social i econòmic que estigui a l’altura dels principals països de la Unió Europea fomentant l’harmonia entre els ciutadans de les diferents Comunitats Autònomes.

La nostra missió és mobilitzar a la societat civil espanyola en la defensa d’un projecte de nació integrador i compartit amb il·lusió per totes les seves generacions mitjançant accions eficaces en l’àmbit de la comunicació, la cultura, l’educació i el pensament.

La nostra meta prioritària consisteix a integrar a tota la xarxa social del pensament cívic en un debat permanent que aconsegueixi millorar el “benestar” de tots els ciutadans, per sobre de la seva procedència o idees.

Activar estudis que ajudin a la solidaritat dels sistemes de finançament de les diferents comunitats autònomes.

Activar estudis que ajudin a la solidaritat dels sistemes de finançament de les diferents comunitats autònomes.

Activar estudis que ajudin a la solidaritat dels sistemes de finançament de les diferents comunitats autònomes.

I si aprofitem aquesta crisi per millorar el nostre país?

Coneix als fundadors i comitè executiu.

Salvador Sánchez-Terán

Salvador Sánchez-Terán

Mariano Gomá

Mariano Gomá

Ignacio Quintanilla

Ignacio Quintanilla

Francesca Miretta Aylwin

Francesca Miretta Aylwin

Jesús Verdes

Jesús Verdes

Pablo Zavala

Pablo Zavala