Ángel Bizcarrondo Ibáñez

“El llenguatge ens defineix com a humans. Només si ho utilitzem bé podrem millorar la nostra condició.”

Enginyer Industrial Superior, 1970. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Bilbao.

Treballa inicialment en IBM i a partir de 1974 en Telefónica.

Ingressa en el Cos d’enginyers Industrials al servei de la Hisenda Pública en 1976.

Inspector Financer i Tributari, destinat a Oviedo en 1977.

Subdirector General d’Inspecció Tributària, 1982.

Delegat Especial d’Hisenda de Madrid, 1985.

Director General de Gestió Tributària, 1989.

Fundador del Centre d’Estudis Garrigues en 1994 i director general del Centre fins a 2012.

Actualment és president del Consell Acadèmic del Centre Garrigues, membre dels consells assessoris de Auren i de Francis Lefebvre, Secretari General de l’Associació Espanyola contra el Càncer. Patró de la Fundació Euroamérica.

És autor de diverses publicacions i col·labora habitualment en premsa.