Jesús Verdes

Soci Fundador

Joventut i creativitat: Una societat sense l’entusiasme i implicació dels joves és una societat extinta, requereix d’una lluita permanent per la integració i regeneració d’idees

Jesús Verdes Lezana, nascut a Baracaldo (Biscaia), és llicenciat en Ciències Empresarials, Polítiques i Comercials per la UPV, en Dret per la UNED i en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la UPV, auditor censor jurat de comptes, acredita diferents cursos d’especialització en matèries jurídiceconòmiques.

En el seu posterior vessant acadèmica, exerceix la docència com a professor titular de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat del País Basc, i és professor visitant assidu en diferents universitats i instituts universitaris nacionals i estrangers, havent ostentat entre altres càrrecs acadèmics, la Direcció del Departament Universitari d’Avaluació de la Gestió i Innovació Empresarial.

diverses publicacions i és conferenciant assidu en matèries del dret i de l’economia empresarial, en què ha desplegat una dilatada trajectòria professional com a exercent, estant donat d’alta en diferents col·legis professionals relacionats amb l’economia i el dret.