Pablo Zavala

Soci Fundador

Des de la Societat Civil hem de transmetre els principis i valors de la Transició. El diàleg, la generositat democràtica entesa com altura de mires i la lleialtat constitucional. Sense aquests principis, correm el risc de convertir la democràcia formal en sentimental.

Nascut el 1969 és llicenciat en Administració d’Empreses per l’European Business School; va cursar el Màster en Relacions Internacionals a l’Institut Universitari Ortega i Gasset (adscrit a la Universitat Complutense) així com el II Programa de Gestió Estratègica i Lideratge Social de IESE (Universitat de Navarra).

Va realitzar estades a Banco Herrero, Banque de Paris et de Pays Bas i Banc Central Hispano. El 1995 es va iniciar en el món de l’emprenedoria, creant una empresa dedicada a la venda de bases de dades d’informació immobiliària, i més tard en els sectors de la distribució i immobiliari. Ha estat Director d’Administració de Tragsa, controller financer en Whiplash Communications i Obralia, així com director financer de l’Associació Espanyola de Criadors de Cavall Espanyol (ANCADES), tenint la mateixa posició des de 2013 a la Fundació Amics de la Revista de Llibres editora de la revista homònima. Va ser primer gerent i des del 2012 director de la Fundació Transició Espanyola dedicada a la preservació i divulgació dels valors i principis que van fer possible aquell procés polític. Ha publicat articles en diversos periòdics. Ha viscut als Estats Units, França, Regne Unit i Tunísia. Parla i llegeix anglès i francès amb fluïdesa.